Indlæg skrevet: 22.11.2021

Tips & råd til opvaskemaskiner

Blålig hinde

For høj dosering af afspændingsmiddel

For meget afspændingsmiddel i sidste skyl sætter sig som en blålig hinde på servicet. Hvis hinden ikke fjernes, kan den brænde fast ved gentagen vask og tørringer.

Sæt doseringen af afspændingsmiddel ned

Utæt låg til beholderen for afspændingsmiddel.

Hvis låget ikke er lukket korrekt, vil afspændingsmiddel komme ud i opvaskevandet.

  • Kontrollér om der er snavs omkring beholderens åbning.
  • Kontrollér lågets gummipakning.
  • Vær opmærksom på, at låget er lukket korrekt.

Hvide belægninger

Ingen saltdosering

Manglende salt i opvaskemaskinens blødgøringsanlæg giver kalkbelægninger på servicet.

  • Kontrollér at der er salt i blødgøringsanlægget.

Forkert saltdosering

Hvis opvaskemaskinens saltdosering er indstillet for lavt, vil der blive doseret for lidt salt i hver opvask. Det vil medføre kalkbelægninger på servicet.

Kontrollér at opvaskemaskinens saltdosering er indstillet korrekt, så det stemmer overens med vandets hårdhed. Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhed.

Forkert salt

Fint filtersalt har tendens til at pakke sig. Vandets passage igennem blødgøringsanlægget bliver vanskeligere, og kalken fra vandet bliver ikke fjernet effektivt nok. Det tilbageværende kalk i vandet vil vise sig som kalkbelægninger på servicet.

Brug groft filtersalt i blødgøringsanlægget.​

Kalkbelægninger kan fjernes fra servicet ved brug af citronsyrepulver eller eddike.

Utæt saltlåg

Låget på saltbeholderen kan sidde løst, der kan sidde snavs på gummipakningen, eller selve gummipakningen kan være slidt.

Når saltlåget er utæt, vil salt komme ud i opvaskevandet og sætte sig som hvide belægninger på servicet.​

Kontrollér gummipakningen og vær opmærksom på, at låget bliver skruet godt fast.

Forkert dosering af sæbe

For lille sæbedosering medfører, at der ikke er nok vaskeaktive stoffer i vandet. Det giver kalksæbeforbindelser på servicet.

Læs altid doseringesvejledningen på sæbeemballagen, da doseringen varierer fra det ene opvaskemiddel til det andet.

Glassyge

Nogle glas kan få glassyge. Soda i glasmassen trænger ud af glasset og viser sig som en mælkehvid belægning på glassene.

Glas med glassyge kan ikke gøres klare igen.

Ved køb af glas anbefales det at købe glas, der tåler maskinopvask.

Pletter eller striber

Manglende afspændingsmiddel

Når der ikke er afspændingsmiddel i opvaskemaskinen vil vandet løbe for langsomt af servicet under tørringen. Det efterlader pletter eller striber på servicet.

Kontrollér om der er fyldt afspændingsmiddel i opvaskemaskinen.

For lav dosering af afspændingsmiddel

Hvis opvaskemaskinens dosering af afspændingsmiddel er indstillet for lavt, vil doseringen af afspændingsmiddel i hver opvask blive for lille.

Sæt doseringen af afspændingsmiddel op, og vær opmærksom på, om opvaskemaskinen bruger afspænding.

Pletter og striber kan fjernes ved at lægge servicet i blød i en citronsyreopløsning.

Vasker ikke rent

Forkert programvalg

Vask ved for lav temperatur eller i for kort tid kan give et dårligt opvaskeresultat.

Vælg et program med højere temperatur og længere vasketid.

Dårlig eller ingen skylning

Ved fyldning af opvaskemaskinen er det vigtigt at fjerne madrester fra servicet. Hvis maskinen ikke skal vaske op med det samme, kan madrester tørre ind. Rester af stærke madvarer f.eks. chili, paprika, ketchup o.lign. kan ætse sig ind i servicet, hvis det får lov at blive siddende. Andre madrester som f.eks. æg og spinat vil brænde sig fast til servicet i stedet for at blive vasket af, når det udsættes for det varme vand i hovedvasken.

Skyl altid servicet af inden opvask, enten i køkkenvasken eller brug opvaskemaskinens skylleprogram.

Tilstoppede filtre

Tilstoppede filtre mindsker vandgennemstrømningen til pumpen. Der pumpes mindre vand rundt til opvask og vandtrykket bliver lavere. Skylningen og vasken af servicet bliver dårligere.

Tag filtrene ud, og tøm dem. Rengør filtrene under rindende vand med en børste. Ved rengøring af finfilteret er det vigtigt at rense det på bagsiden, selvom det ser rent ud på oversiden.

Madrester i filtrene kan genudfældes i opvasken. Hvis det ser ud som om, der ligger sand eller grus i bunden af f.eks. kopper, skyldes det genudfældning af madrester fra filtrene.

Blokerede spulearme

Lange køkkenredskaber, der er placeret i bestikkurven kan blokere den øverste spulearm.

Tynde køkkenredskaber, eller bestik med tynde skafter, der er placeret i bestikkurven, kan stikke gennem bestikkurvens huller og blokere den nederste spulearm.

Læg lange køkkenredskaber i den øverste kurv. Placér tyndskaftet bestik med skaftet opad i bestikkurven. Hvis opvaskemaskinen er udstyret med bestikbakke i den øverste kurv, er det en fordel at placere tyndskaftet bestik i bestikbakken.

Tilstoppede spulearme

Frugtkerner og lignende fremmedlegemer, der kan passere grovfilteret, kan tilstoppe hullerne i spulearmene. Overspulingen af servicet vil blive dårligere.

Rens spulearmene.

Dårlige afløbsforhold

Hvis afløbsslangen har langt fald tilbage mod opvaskemaskinen, kan det bevirke, at snavset vand løber tilbage i opvaskemaskinen.

​Hæv afløbsslangen op i niveau med maskinens overkant, så nær maskinen som muligt. Se brugsanvisningen.

Gammel sæbe

Sæbe, der har stået længe, kan dele sig i lag. Når man bruger af det øverste lag, kommer der for lidt vaskeaktive stoffer i opvaskemaskinen. Klor i sæben kan være fordampet, hvis sæben har stået for længe. Hvis der er for lidt klor eller andet blegemiddel i sæben, vil f.eks. tekopper ikke blive rene.

Bland eller ryst sæben inden den bruges.
Sørg for, at sæbebeholderen altid holdes tæt tillukket.

Vådt efter endt opvask

Fordybning i bunden af kopper og glas

I bunden af kopper og glas kan der stå vand, som ikke fordamper under tørringen. Dette vand medfører, at der er fugtigt i opvaskemaskinen, så resten af servicet også virker vådt.

Tør vandet op med et viskestykke, når opvaskemaskinen er færdig. Lad derefter opvaskemaskinens dør stå på klem i mindst 30 minutter inden opvaskemaskinen tømmes.

Køkkengrej af plast og træ

Plast og træ tørrer ikke så godt som glas og porcelæn. Når der er mange plast- eller trædele i opvaskemaskinen, vil der være meget kondensvand i opvaskemaskinen efter endt tørring.

Tag plast- og trædele ud af opvaskemaskinen og tør dem af med et viskestykke. Lad derefter opvaskemaskinens dør stå på klem i mindst 30 minutter inden opvaskemaskinen tømmes.

Bestil en servicetekniker hvis uheldet er ude

Vi dækker hele Danmark
Bestil en servicetekniker